Advocaat uitkering Lexius helpt u indien uw uitkering onterecht is stopgezet, tijdelijk verlaagd of moet worden terugbetaald.

Advocaat uitkering Lexius te Amsterdam-Noord helpt u bij problemen met uw uitkering. Is uw uitkering onterecht stopgezet, tijdelijk verlaagd of moet u een bedrag terugbetalen? Neem dan contact met ons op voor een kosteloze beoordeling van de zaak.

Wij kunnen bij stopzetten, tijdelijke verlaging of terugvordering van uw uitkering tegen het UWV, SVB of Gemeente juridische stappen ondernemen.

Bezwaarprocedure
De juridische stappen bestaan uit het opstellen en indienen van een bezwaarschrift. Een bezwaarschrift is simpel gezegd een uitgebreide brief met daarin vermeld waarom u vindt dat de uitkering onterecht is beëindigd. Het bezwaar wordt door de bezwaarcommissie of een bevoegde ambtenaar behandeld. In sommige gevallen krijgt u de kans om tijdens een hoorzitting uw verhaal te vertellen.

Beroepsprocedure
Het is mogelijk dat het bezwaar ongegrond wordt verklaard. In dat geval kunt u bij de bestuursrechter in beroep. De rechter bekijkt uw standpunten opnieuw en zal daar een oordeel over geven. Tijdens een zitting krijgt u nogmaals de mogelijkheid om de redenen van bezwaar toe te lichten. Na de beroepsprocedure is het verder mogelijk om tot aan de hoogste rechter te procederen indien uw advocaat vindt dat u een kansrijke zaak hebt.

Spoedprocedure
Een juridisch procedure neemt vaak enkele maanden in beslag. In de meeste gevallen kunt u niet zolang wachten op uw geld. De lopende verplichtingen zoals huur, nota van energieleverancier etc., gaan gewoon door. Er moet dus iets gebeuren om ervoor te zorgen dat de uitkeringsinstantie snel de betaling van uw uitkering hervat.

In zulke gevallen kunt u de Rechter vragen voor een tussentijdse oplossing (voorlopig voorziening). De Rechter bepaalt binnen 2 weken na de zitting of uw uitkering tijdelijk kan worden hervat.

Kosten
De meeste uitkeringsgerechtigden komen voor een toevoeging in aanmerking. Voor de eigen bijdrage en eventuele proceskosten vragen wij bijzondere bijstand voor u aan. Als de toevoeging wordt toegekend en uw gemeente de eigen bijdrage en proceskosten vergoedt, houdt dat in dat onze hulp dan gratis is. Vraag naar de voorwaarden.

Neem contact met ons op
Bel ons gerust voor vrijblijvend advies of een afspraak. Wij zijn telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 085-0160767. U kunt ook onderstaand contactformulier invullen, wij nemen binnen een werkdag contact met u op

Ja, ik wil graag door Lexius worden teruggebeld.

Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.