Echtscheiding? U staat er niet alleen voor.

Echtscheiding

Juridisch hulp en ondersteuning bij echtscheiding

Echtscheiding is een ingrijpend beslissing met vele gevolgen. Staat u op het punt van scheiden? Dan komt er veel op u af en zullen veel vanzelfsprekendheden en zaken die opnieuw bekeken en geregeld moeten worden. Lexius Advocatuur kan u hierin bijstaan en begeleiden. Naast alle emoties die hierbij een rol spelen, heb ik ook oog voor de juridische, zakelijke en fiscale aspecten.  Wanneer er ook minderjarige kinderen bij betrokken zijn, dan bent u zelfs verplicht een ouderschapsplan op te stellen.

Vaak zullen er afspraken gemaakt moeten worden over:
 • Bij wie hebben de kinderen het hoofdverblijf?
 • Hoe worden de opvoed- en verzorgingstaken verdeeld?
 • Welke omgangsregeling met de kinderen wordt er afgesproken?
 • Hoe worden de kosten voor de opvoeding en verzorging van minderjarige kinderen verdeeld (de zogeheten ‘kinderalimentatie’)?
 • Hoe blijven de ouders elkaar op de hoogte houden over de ontwikkelingen en andere belangrijke zaken die betrekking hebben op de kinderen?
 • Wie blijft er in de ‘voormalige’ woning wonen?
 • Hoe wordt de boedel verdeeld?
 • Moet er ook voor de ex-partner alimentatie betaald worden en zo ja, hoeveel en hoelang?
 • Wat moet er met het opgebouwde pensioen gebeuren?
Ook als u (al enige tijd) gescheiden bent, kunnen nieuwe vragen zich aandienen, zoals:
 • Ik mag mijn kinderen niet zien, maar ik moet wel alimentatie betalen. Kan dit zomaar?
 • Er is een melding gedaan bij ‘Veilig Thuis’ en er wordt overwogen om een onder toezichtstelling (OTS) en/of uit huis plaatsing (UHP) van mijn kind(eren) te vragen aan de rechter?   Wat kan ik hier tegen doen?
 • U of uw ex-partner krijgt een nieuwe baan en moet gaan verhuizen.  Wat moet er dan met het bestaande ouderschapsplan gebeuren?
 • U of uw ex-partner raakt werkloos. Welke gevolgen heeft dat voor de alimentatie?

Hoe kunnen wij u ondersteunen?

Voor alle bovengenoemde zaken kunt u bij ons terecht. Er zijn mogelijk meerdere oplossingen te bedenken voor uw situatie. Wij zoeken samen met u naar de best mogelijke oplossing voor uw situatie. Soms kan dat buiten de rechter om, soms zal dat via een rechterlijke procedure moeten. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

De advocaat

mr. M.A. Haring - Vrooland - advocaat
mr. MA. Haring – Vrooland

Mw. mr. M.A. Haring-Vrooland
Advocaat  / (Familie)mediator

Mw. mr. M.A. (Martje) Haring-Vrooland heeft aan de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam rechten gestudeerd en in 2011 haar bul Nederlands Recht behaald met als specialisatie Staats- en bestuursrecht. Zij heeft zich daarna bekwaamd in Mediation, met als specialisaties Arbeidsmediation, Mediation in Strafzaken en Familiemediation en (echt)scheidingen.

U kunt Martje bereiken op telefoonnummer 085-0160767 of stuur een e-mailbericht naar secretariaat@lexiusadvocatuur.nl 

Ja, ik wil graag door Lexius worden teruggebeld.

Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.