PRF Hardhoutfonds verliest na 10 jaar rechtszaak, dankzij de inzet van topadvocaat mr. Rob van Dijk

PRF Hardhoutfonds verliest na 10 jaar rechtszaak, dankzij de inzet van topadvocaat mr. Rob van Dijk

PRF Hardhoutfonds verliest na 10 jaar rechtszaak, dankzij de inzet van topadvocaat mr. Rob van Dijk

PRF Hardhoutfonds verliest na 10 jaar procederen de langslepende rechtszaak. Het gerechtshof in Den Haag heeft op 21 mei 2019 het hoger beroep van een groep van 42 beleggers tegen het PRF hardhoutfonds wat betreft de belangrijkste eis gegrond verklaard. Volgens het gerechtshof heeft het fonds de beleggers indertijd misleid bij het aangaan van de overeenkomsten door opbrengsten veel te rooskleurig voor te spiegelen in brochures en advertenties. Het fonds dient de groep beleggers het volledige inleggeld terug te betalen alsmede alle schade die de beleggers naar aanleiding van de belegging hebben ondervonden. Daarmee kan het PRF fonds worden toegevoegd aan de lange rij van Nederlandse hardhoutfondsen die in de afgelopen jaren door de mand zijn gevallen. De boodschap is duidelijk, beleggen in hardhout loont niet!

Rond de eeuwwisseling was de SRI (Socially Responsible Investment) markt het alternatief voor beleggen in aandelen. Veelal individuele beleggers werden verleid te investeren in een product dat goed zou zijn voor het milieu én voor de portemonnee. In die periode werden circa 1600 beleggers overgehaald om te investeren in de kweek van robinia bomen op een plantage van 800 ha in Noord-West-Polen.

Veel beleggers hadden geen idee waar ze aan begonnen. De belegging werd vaak gekoppeld aan de aanschaf van een waterbed of aan de afbetaling van een lening. De focus lag daarbij op het waterbed of de lening en ze kregen van de tussenpersonen de verzekering dat de belegging zonder risico was en een gegarandeerd goed rendement zou opleveren. Het tegendeel bleek waar, de bomen groeide zo slecht dat het hout alleen maar verkocht kon worden als biomassa. Daardoor is de totale inleg van naar schatting minimaal 16 mln. euro verdampt en is er door de participanten – ondanks vele beloften – geen enkel rendement behaald. Dit arrest geeft een duidelijk signaal dat  aanbieders van soortgelijke fondsen er niet zomaar mee wegkomen .

PRF beleggers die niet hebben deelgenomen aan het hoger beroep en willen weten wat hun mogelijkheden zijn kunnen een e-mail sturen naar secretariaat@lexiusadvocatuur.nl

Lexius advocatuur